ASSETS NAME

HSI250V

17 Oct 2022

Market - Closed

9102.84

Change

-110.93

(-3.45%)

ผลหุ้น ฮั่งเส็งพิเศษ - ผล ฮั่งเส็ง พิเศษ ย้อนหลัง

ฮั่งเส็งพิเศษ คือ การลงทุนดัชนีเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของดัชนีผ่านการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหรือผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของดัชนี ดัชนีที่เกี่ยวข้องอาจเป็นตัวแทนของแต่ละตลาด ส่วนของหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นๆ โดยหลักการแล้ว ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามประสิทธิภาพของดัชนีที่เกี่ยวข้องในแง่ของทิศทางและความผันผวน การลงทุนดัชนีได้รับความนิยมในอเมริกาเหนือและขณะนี้มีผลิตภัณฑ์การลงทุนดัชนีจำนวนมากขึ้น

นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหรือผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับดัชนีแต่ละรายการของตลาดการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกองทุนดัชนี กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (“ETFs”) กองทุนประกันทุนที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของดัชนีที่เกี่ยวข้องของ หุ้นฮั่งเส็งพิเศษ ดัชนีฟิวเจอร์ส ตัวเลือกดัชนี และใบสำคัญแสดงสิทธิดัชนี .

ผลหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ

ตลาดหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ เปิดตลาดทุกวันโดยใช้ตัวเลขในตลาดปกติ นำมาเลือกสินทรัพย์จำนวน 250 รายการ ที่มูลค่าการตลาดสูงที่สุดในตลาดหุ้นฮั่งเส็ง มาเป็นตัวเลขเชิงอรรถ นำมาจัดทำดัชนีและปริมาณการซื้อขายภายในตลาด โดย ผลหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ จะขึ้นกับสินทรัพย์ทั้งหมดที่ได้ภายในตลาดที่นำมาใช้บนกระดานซื้อขายอัตโนมัติของฮั่งเส็งพิเศษ จะถูกจัดลำดับใหม่ทุก 6 เดือน สำหรับปริมาณการซื้อขาย จะอยู่ที่ประมาณ 37-40% ของมูลค่าตลาดฮั่งเส็งปกติ

ผลหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ ในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับดัชนีอาจเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดี แม้ว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกับดัชนีที่มีอยู่ในตลาดจะแตกต่างกัน แต่ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น กองทุนค้ำประกันทุนและเงินฝากเพื่อการลงทุนที่มีการค้ำประกัน พยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ซึ่งเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของดัชนีตลาด

ตัวอย่างเช่น กองทุนค้ำประกันทุนที่เชื่อมโยงกับดัชนี ฮั่งเส็งพิเศษ HSI Special Indexes สินทรัพย์ส่วนใหญ่หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันทุนและในบางกรณีรับประกันผลตอบแทน สินทรัพย์ที่เหลือจะลงทุนในอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับดัชนีเพื่อรับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากตลาดที่เกี่ยวข้อง

ฮั่งเส็งพิเศษ เป็นดัชนีล่วงหน้าหรือไม่?

ฮั่งเส็งพิเศษ เป็น ดัชนีฟิวเจอร์สซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งที่ลงทุนในดัชนีตลาดที่กำหนด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสัญญาซื้อขายที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ในวันที่กำหนด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องซื้อหรือขายสัญญาดัชนีที่เกี่ยวข้องในราคาที่ตกลงกัน ประโยชน์ของดัชนีฟิวเจอร์สคือการให้โอกาสแก่นักลงทุนที่สามารถใช้เงินทุนจำนวนเล็กน้อยเป็นเงินฝากและมีส่วนร่วมในความผันผวนที่เกิดจากราคาดัชนีฟิวเจอร์สขึ้นหรือลง 

หากคาดการณ์ทิศทางที่ถูกต้อง นักลงทุนจะได้กำไรมหาศาล ในทางกลับกัน นักลงทุนที่ไม่ทำนายการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องอาจประสบความสูญเสียจำนวนมาก ดังนั้นความเสี่ยงในการลงทุนในดัชนีฟิวเจอร์สจึงสูง และเหมาะสำหรับนักลงทุนเชิงรุกและมืออาชีพมากกว่า

ตัวเลือกดัชนีคือประเภทของสัญญาออปชั่นที่ลงทุนในดัชนีตลาดที่กำหนด เมื่อนักลงทุนซื้อสัญญาออปชั่น จะมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการซื้อ (คอลออปชั่น) หรือขาย (พุทออปชั่น) เพื่อรับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่มีภาระผูกพันในการใช้สิทธิ ดังนั้นการสูญเสียเพียงอย่างเดียวคือเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป

ตลาดฮั่งเส็งพิเศษ (HSI Special Indexes)

ตลาดหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ ในเครือบริษัท Hang Seng Special Indexes Company Limited (Hang Seng Special Indexes) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hang Seng Special Bank ที่ถือหุ้นทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 และเป็นผู้รวบรวมดัชนีชั้นนำของฮ่องกงที่ครอบคลุมตลาดฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ 

ดัชนีฮั่งเส็งคำนวณและจัดการดัชนีตระกูลฮั่งเส็ง เริ่มต้นในปี 1969 ด้วยการสร้างดัชนี Hang Seng ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบารอมิเตอร์ของตลาดหุ้นฮ่องกง ดัชนี Hang Seng Special อยู่ในระดับแนวหน้าของตลาด โดยได้พัฒนามาตรการทางการตลาดมากมายเพื่อช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน ดัชนีในกลุ่มดัชนี Hang Seng ถูกจัดกลุ่มเป็น 5 หมวดหมู่ – ดัชนี Market Cap-weighted, ดัชนีปัจจัยและกลยุทธ์, ดัชนีภาคส่วน, ดัชนีความยั่งยืน และดัชนีตราสารหนี้ – จากนั้นจัดประเภทเป็นแบบจดทะเบียนในฮ่องกง ข้ามตลาด หรือจดทะเบียนในแผ่นดินใหญ่ ตามองค์ประกอบที่ระบุไว้ ปัจจุบัน ดัชนีกลุ่ม Hang Seng Special ประกอบด้วยดัชนีแบบเรียลไทม์และรายวันมากกว่า 250 รายการ ในอนาคต ดัชนี Hang Seng Special จะยังคงขยายชุดดัชนีต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนสำหรับโซลูชันการลงทุนดัชนี

ยกตัวอย่างดัชนี HSI Leveraged HSI Special แสดงถึงตะกร้าของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ ในขณะที่ดัชนี HSI Leveraged แสดงถึงแนวทางปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากการลงทุน เช่น การยืมเงินและการซื้อตะกร้าเพิ่มเติมของหุ้นต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินสดที่ยืมมาเพื่อซื้อตะกร้าหุ้นเพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับเลเวอเรจ จำเป็นต้องมีการปรับสมดุลพอร์ตรายวันใหม่ ซึ่งจะต้องเสียอากรแสตมป์ โดยการคำนวณ Leveraged Index จะพิจารณาส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ ดัชนีเลเวอเรจคำนวณโดยการลบดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอากรแสตมป์ออกจากผลตอบแทนรายวันที่เพิ่มขึ้น (สองเท่า) ของดัชนีอ้างอิง จะใช้หลักการคำนวณเดียวกันนี้ใช้กับดัชนี HSCEI Leveraged และดัชนี H-Fin ของ Hang Seng

กลไกการหยุดการขาดทุนของหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ ถูกสร้างขึ้นสำหรับดัชนี Short และ Leveraged เมื่อดัชนี Short หรือ Leveraged Index ลดลง 50% ในหนึ่งวันเมื่อเทียบกับการปิดก่อนหน้านี้ กลไกการหยุดการขาดทุนจะถูกเรียกใช้และการคำนวณดัชนีจะถูกระงับ การคำนวณจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันซื้อขายถัดไป

หุ้นฮั่งเส็ง Special ออกกี่โมง

  • ฮั่งเส็งพิเศษเช้า  เปิดตลาดทำการซื้อขายทุกวัน โดยในวันจันทร์-ศุกร์ จะเป็นข้อมูลจากตลาดฮั่งเส็ง และในวันเสาร์-อาทิตย์ จะเป็นข้อมูลที่อิงจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future OTC Market) โดยตอนเช้าจะเปิดทำการซื้อขายเวลา เวลา 09.30 น. ตามเวลาฮ่องกง (เวลา 08.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย) และปิดการซื้อขายตลาดช่วงเช้า เวลา 12.30 น. เวลาฮ่องกง (เวลา 11.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย)
  • ฮั่งเส็งพิเศษบ่าย เปิดตลาดทำการซื้อขายทุกวัน โดยในวันจันทร์-ศุกร์ จะเป็นข้อมูลจากตลาดฮั่งเส็ง และในวันเสาร์-อาทิตย์ จะเป็นข้อมูลที่อิงจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future OTC Market) โดยตอนเช้าจะเปิดทำการซื้อขายเวลา เวลา 13.30 น. ตามเวลาฮ่องกง (เวลา 12.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย) และปิดการซื้อขายตลาดช่วงเช้า เวลา 16.30 น. เวลาฮ่องกง (เวลา 15.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

ใบสำคัญแสดงสิทธิดัชนี ฮั่งเส็งพิเศษ (HSSI)

ใบสำคัญแสดงสิทธิดัชนี ฮั่งเส็งพิเศษ (Hang Seng Special Indexes) คือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของดัชนีเฉพาะ ใบสำคัญแสดงสิทธิคือหลักทรัพย์อนุพันธ์ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อเงินลงทุนอ้างอิงได้ในราคาที่กำหนดภายในระยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปรับแบบลอยตัวนั้นนำมาจากแหล่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงรายงานทางการเงิน หนังสือชี้ชวน IPO ประกาศของบริษัท รายงานประวัติการแจ้งเตือนการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง FactSet และ/หรือฐานข้อมูลการวิจัยอื่นๆ

ฮั่งเส็ง พิเศษ ย้อนหลัง

นักลงทุนทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างประเทศ สามารถเข้าตรวจสอบ  สถิติการซื้อขายแบบภาพรวมของ ผลหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ แบบย้อนหลัง ได้จากเมนู ประวัติข้อมูลการซื้อขาย (Historical Market Data) โดยสามารถเข้าดูประวัติการซื้อขายได้ย้อนหลังตลอดทั้งเดือน โดยระบบจะมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ในทุกสิ้นวัน ในเวลาประมาณ 18.00 น. (เวลาที่ประเทศไทย คือ 17.00 น.) โดยหากต้องการเข้าชมข้อมูลย้อนหลังที่ไกลกว่านั้น ต้องมีบัญชีนักลงทุนของตลาดหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ ในการเข้าใช้งาน